Lokalprogram 2011-2015 Østensjø Venstre

Endelig lokalprogram vedtatt på medlemsmøte 7.4.2011.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Følg linken under for å laste ned Østensjø Venstres program for perioden 2011-2015.

Last ned programmet her!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**