Greater Stavanger / Forus Næringspark

Greater Stavanger er et selskap som jobber for strategisk næringsutvikling i regionen. Deres mål er å skaffe flere arbeidsplasser til eierkommunene. Forumet eies av Forus Næringspark som består av 15 partnerkommuner samt Rogaland fylkeskommune. Sola skal betale 30 kroner per innbygger for å være medlem og vil få en representant i styret etter den foreslåtte omorganiseringen. Sola Venstre ser ingen reelle alternativ til dette samarbeidsorganet og ønsker at Sola skal fortsette som medlem.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Svein Skeie fra Sola Venstre uttalte til Solabladet igår at han ikke skjønte hva alternativet til medlemsskap i Greater Stavanger var. De utgjør et viktig forum for næringsutvikling i regionen sa kommunestyrerepresentanten. Han uttalte videre at man kunne arbeide for et åpnere forum ved å gi større innsikt. For å øke kunnskapen hos politikerne som vedtar medlemsskap, kan det være et alternativ at det sendes ut flere rapporter slik at forumet blir sterkere demokratisk forankret.

Da Sola Venstre behandlet saken på sitt gruppemøte etterlyste Anja Berggård Endresen et sterkere fokus på hva Sola rent konkret får ut av medlemsskapet sitt. Det er viktig at den politikerne som skal representere Sola kommune, har et klart mandat og klare signaler om hva vi vil ha ut av medlemsskapet vårt. Hun stillte seg også skeptisk til sponsorvirksomheten som ble bedrevet av Forus Næringspark, siden dette ikke var en oppgave hun mente bure høre inn under selskapet.

Svein Skeie

Foto: Sola Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**