Varm omsorg er bra – kompetent omsorg er bedre!

Fjerdekandidat for Venstre i Trondheim Bente Kjøsnes vil ha økt demenskompetanse inn i sykehjemmene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


For å kunne møte de utfordringene som ligger i at det blir stadig flere eldre og stadig flere demente, må vi ikke bare rekruttere flere til omsorgsyrkene, men vi må også legge til rette for og stimulere til videreutdanning og kompetanseheving i geriatriske sykdommer for dem som allerede jobber innenfor fagfeltet.

Kognitiv svikt er like mye funksjonssvikt som bevegelsessvikt. Funksjonssvikten for demente vil gradvis øke. I disse fasene er det viktig at omsorgen ikke bare blir i form av oppbevaring, men at det erkjennes at det er et liv som skal leves – med sosial, kulturell og sanselig stimulans. I denne sammenheng er engasjerte, kompetente og
ikke minst stabile ansatte, innenfor skjermede tilrettelagte enheter, den viktigste innsatsfaktoren.

Dette innlegget sto på trykk i Adresseavisen 1. juli 2011.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**