Kongsvingerbanen en prioritet

For Nes Venstre er arbeidet med å bedre kollektivtilbudet en prioritert sak. Vi har lenge jobbet med å løfte frem Kongsvingerbanen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Raumnes hadde lørdag en lengre artikkel om Kongsvingerbanen og kollektivtrafikken. Her er et utdrag av artikkelen som omhandler Nes Venstre:

Nes Venstre var tidlig ute med et høringsinnspill til det jernbaneforumet angående Kongsvingerbanens fremtid.

Åse Birgitte Skjærli

Åse Birgitte Skjærli
Foto: Birger Areklett

— Vi er veldig fornøyde med innspillet vårt, og føler at alle våre synspunkter har blitt tatt med i forumets videre planer, forteller ÅSe Birgitte Skjærli i Nes Venstre.

For Nes Venstre er det viktig at togtilbudet blir konkurransedyktig, og de mener at den eneste muligheten for at tog skal bli et bedre alternativ enn bil, er å redusere reisetiden.

— Vi har fokus på valgfrihet og ønsker å opprettholde dagens tilbud også på de mindre holdeplassene. I tillegg ønsker vi tog som kun stopper ved de større stasjonene, slik at togpendlere kan velge om de enten vil fortsette å reise fra sin nærmeste togstasjon, eller om de ønsker å ta buss eller bil til en av de større holdeplassene hvor de kan ta et hurtigere tog og dermed redusere reisetiden, forteller Skjærli.

Venstrepolitikeren etterlyser mer fokus på kollektivtransport fra de andre partiene i Nes.

— Det har vært for mye fokus på motorvei og for lite diskusjon om tog, mener Skjærli.

Hun legger til at den eneste løsningen for å nå regjeringens nullvisjon, hvor målet er at ingen skal dø eller bli skadet i trafikken, er å flytte folk fra bil over på tog.

Lokaltog ved Årnes stasjon

Lokaltog ved Årnes stasjon
Foto: Sesselja Bigseth

Hele artikkelen kan du lese i Raumnes datert 2. juli 2011.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**