Venstre vil styrke HUNT

Venstre vil bidra til å realisere et nybygg med auditorium for helseforskningen i HUNT i en samlokalisering med Biobanken på Levanger. Det foreslår Nord-Trøndelag Venstre i sitt fylkesvalgprogram.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


HUNT forskningssenter gjennomfører befolkningsundersøkelser i Nord-Trøndelag, driver medisinsk og helsefaglig forskning, forvalter forskningsdata og har en biobank som oppbevarer biologisk materiale og utleverer prøver til godkjente forskningsprosjekter.

HUNT forskningssenter er en del av Institutt for samfunnsmedisin ved Det medisinske fakultet ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, NTNU. HUNT forskningssenter er lokalisert i Levanger, og har ca 30 stillinger.

Her finner du hele Venstres fylkesvalgprogram.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**