Sarpsborg Venstre går inn for jernbanetrasé med stasjon på Rolvsøy

Av de trasévalgene som foreligger fra jernbaneverket, vil Sarpsborg Venstre jobbe for jernbanetraséen med én felles stasjon for Sarpsborg og Fredrikstad.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Tog

Foto: E.Pedersen

Dette alternativet er i jernbaneverkets utredning kalt hovedalternativ 2, variant B. Dette vil ha en forventet kostnad på 16 mrd kroner.

Sarpsborg og Fredrikstad er svært tettbygd og en jernbanestasjon på midten vil være med på å tjene alle innbyggerne i regionen. En slik løsning vil ha bedre muligheter for parkering enn løsningene med stasjon i både Sarpsborg og Fredrikstad.

Denne løsningen vil fjerne barrièren som jernbanestrekningen står for i Sarpsborg, og kan føre til bedret og mer helhetlig byutvikling. Dette forslaget vil føre bedret sikkerhet, spesielt i de tettest bebygde områdene toget går gjennom.

Videre ønsker Venstre at det etableres en omlastningsstasjon for gods på RV111-siden. Dersom denne siden blir utviklet med 4-felts vei, vil dette bli en naturlig vei for lastebiler fra havna i Øra — godsstasjonen — E6. Dette vil være med på å minske godstrafikken langs RV109 og gjennom Sarpsborg sentrum.

Slik Venstre ser vil dette være den mest helhetlige løsningen for den fremtidige Østfoldbanen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**