Venstre på bibliotekbesøk

Biblioteket i Sarpsborg går en spennende tid i møte, slår biblioteksjef Ingard Gjerløw Hansen og driftssjef Mette Haugen, fast.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Venstre vil i sitt kommunevalgprogram for 2011 – 2015 et jobbe for å minimere bruken av bibliotekfilialene i kommunen. Dette gikk Pål Antonsen ut med i SA allerede i april 2010. Nå er Skjebergslettens filial overført til Hornnes skole. Venstre ønsker å styrke skolebibliotekene lik det gjøres på Hornnes skole. Her er det ansatt en bibliotekar i 50 % stilling. Dette er med på å bedre tilgjengeligheten til barn og innbyggerne i området.

Sarpsborg bibliotek

Foto: Margrethe Motzfeldt

Det er nettopp slik satsing også biblioteksjefen mener er veien å gå i fremtiden. -Til tross for at vi har et flott bibliotek i dag er bibliotekets rolle endret kraftig fra da bygget sto ferdig under andre verdenskrig. Dagens bibliotek er i stor grad en sosial møteplass, i tillegg til å være et bibliotek slik de fleste kjenner det. Videre trekker boblioteksjefen frem utviklingen i andre kommuner, hvor bibliotekene sentraliseres.

– Et bibliotek i samme bygg som et kulturhus vil være med på å trekke enda flere innom biblioteket, sier Gjerløw Hansen. Sarpsborg bibliotek har årlig 230.000 besøkende, noe som forventes å fordobles ved samlokalisering med et nytt kulturhus.
Venstre har tidligere tatt til orde for å bygge et samlokalisert bibliotek- og kulturhus, og vil fortsette å kjempe for dette.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**