La ungdommene stemme

– Gi 16-åringer stemmerett, oppfordrer Øystein Smidt i dette leserinnlegget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Følgende leserinnlegg er publisert i Raumnes 5. juli:

Nye tall viser at unge er underrepresenterte i lokalvalg. Slik var det i 2007, og man ser ingen tegn til bedring før høstens valg. Vi vet dessuten at valgdeltakelsen i Nes er lav ved lokalvalg, rundt 55 prosent, noe vi ikke kan si oss fornøyde med.

Venstre har fremmet forslag om å gi stemmerett til 16-åringer. Vi ønsker at de unge skal ha anledning til å si noe om lokalpolitikken før de flytter ut av bygda for å ta videre utdannelse. Det vil samtidig skape en større politisk interesse blant ungdom, noe som igjen kan føre til at flere velger å engasjere seg i lokalpolitikken og vil stille på lister.

Øystein Smidt

Øystein Smidt
Foto: Birger Areklett

Venstres forslag ble nedstemt. Flertallet i kommunestyret mente at stemmerrett for 16-åringer ikke hadde noe for seg. Det synes vi var beklagelig. Vi vil derfor fortsette å jobbe for at ungdommenes stemme skal bli hørt, også ved kommunevalget.

Øystein Smidt
Nes Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**