Sande Venstre ønsker mer fleksibilitet i SFO

Skolefritidsordningen (SFO) er et tilbud til barna når foreldrene er på jobb. Dagens løsning der man kun kan velge mellom heltidsplass, 4 eller 3 dager i uken og halv plass er stivbent og ikke tilpasset folk behov.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Skolebarn

Foto: Microsoft

Foreldre har ønske å tilbringe tid sammen med barna sine. De som har anledning til det pga sin arbeidstid benytter derfor SFO kun om morgenen eller om ettermiddagen. Allikevel må de betale full pris for dette. Andre arbeider i faste turnuser som gjør at de har behov for SFO på ulike dager i forskjellige uker. Dette er håndterbart. En fast ordning gir den kontinuitet som kreves for å kunne bemanne SFO tilstrekkelig til en hver tid.

SFO holder stengt i juli måned, dette medfører følgelig at foreldre blir "tvunget" til å ta ferie i juli. Kommunen bør kunne ha et tilbud også i juli slik at folk selv kan få velge når de vil ha ferie. Barn skal selvsagt ha ferie fra SFO, men kommunen trenger ikke avgjøre tidspunktet.
Sande Venstre ønsker en god og fleksibel Skolefritidsordning som er tilpasset folks behov!

Per Martin Berg
Ordførerkandidat — Sande Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**