Program 2011-2015 – Her vil vi bo!

Venstre har løsningene for det gode livsmiljøet. I Levanger er det godt å bo fordi vi setter folk først. Venstre arbeider for saker som gjør at alle føler at de bor på akkurat det rette stedet, gjennom hele livet fra barn- og ungdom, via yrkesliv og til pensjonstilsværelsen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Venstreskole 1 Marnardal 20.5.10

Foto: S Veelo

At folk vil bo i Levanger er beviset på at kommunen klarer å utvikle et godt livsmiljø. Det krever en helhetlig satsing på oppvekst, kultur og næring. Venstre har løsningene for å få dette til, og programmet består av de prioriterte tiltakene på de tre områdene.

OPPVEKST
Barn og unge som trives og lærer. Venstre vil:
•Stimulere til og tilrettelegge for at alle barn etter fylte 3 år får gå minst halv tid i barnehagen fram til skolealder.
•Alle barn i grunnskolealderen skal ha organisert fysisk aktivitet minst en skoletime hver skoledag.
•Elever i ungdomsskolen skal ha et valgfag med praktisk ferdighetstrening.
•Lærerne i grunnskolen gis økt kompetanse gjennom faglig utviklingsarbeid og personlig oppfølging i skoletiden.
•En forsterket skolehelsetjeneste i kommunen.

KULTUR
Aktivt og tilgjengelig kulturliv. Venstre vil:
•Kommunen skal bidra til realiseringen av et kulturhus i Levanger sentrum.
•Påskynde arbeidet med Lokstallen som nytt barne- og ungdomshus i Levanger.
•Stadion skal utvikles til en grunn lunge i hjertet av sentrum.
•Bruke trehusbyen aktivt for å utvikle Levanger som turistmål.
•Legge til rette for kunstgressbaner i Åsen, Markabygda, Skogn, Ronglan/Ekne, Mule og Ytterøy.

NÆRING
Forutsigbarhet og vekst for bedriftene. Venstre vil:
•Rask saksbehandling og redusert byråkrati.
•Målrettet oppfølging av bedrifter på rådgivning og insentivordninger.
•Nye næringsarealer for småindustri og kunnskapsbedrifter.
•Fornyet servicetilbud i sentrem og omgjøre rådhuset til butikker.
•Offensiv videreutvikling av Levanger attraktivt bosted

Les hele Levanger Venstres valgprogram her

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**