Parkeringsplasser i sentrum

Øystein Smidt letter litt på sløret om hvor teknisk sjefs idé om parkeringshus under rådhusplassen kom fra.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Når den såkalte "trekanten" i Årnes sentrum blir omgjort til parkområdet, forsvinner mange parkeringsplasser i sentrum. Det har nå vært relansering av planene om å etablere et parkeringsområde under rådhusplassen i to plan, senest av teknisk sjef i juni. På lederplass i Raumnes oppfordres politikerne til å ta tak i teknisk sjefs skisser, og be om utredning av saken.

Årsaken til at teknisk sjef kommer med en slik skisse nå, er nok at han har fått mange henvendelser fra politisk hold om nettopp å legge frem en slik sak. Undertegnede har selv tatt saken opp med ham, og i samtale med de fleste formannskapsmedlemmer bekrefter de at de ser denne saken som moden nå, og at flere av dem har snakket med teknisk sjef. Mye tyder derfor på at saken blir lagt frem til politisk behandling til høsten uten ytterligere påtrykk fra politisk hold.

Øystein Smidt

Øystein Smidt
Foto: Birger Areklett

Det er fra tid til annen slik prosesser foregår. Der det er politisk vilje til å gjennomføre gode prosjekter blir dette signalisert til administrasjonen som kan legge frem saken uten at den da får politisk slagside.

Nes Venstre
Øystein Smidt

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**