– Vi ønsker helhetlig plan for kraftinvesteringer

Ordførerne i Flekkefjord, Kvinesdal og Sirdal har parkert kraftinvesteringer for 30-35 milliarder kroner fordi de ønsker en mer helhetlig oversikt. Et møte med NVE gav ikke nok avklaringer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Les mer i Avisen Agder.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**