Til innhold

Vi tar Flekkefjord framover!

Flekkefjord Venstre

Slik skal vi ta Flekkefjord framover:

 • Skal Flekkefjord kommune løse kommende oppgaver, mener Venstre at et regionalt samarbeid er viktig.
 • Satsing på kompetansen og mangfoldet som finnes i regionen vil også skape vekst og utvikling i Flekkefjord.
 • Bidra til økt turisme i hele kommunen
 • Vi mener at eiendomsskatt er en usosial skatt som på sikt må fjernes!
 • Arbeide for ny gjennomfartsåre utenom bykjernen – ny Fv.44!
 • Videreutvikle området ved Tollbodbrygga

Våre viktigste saker

 • En skole som fremmer motivasjon

  Venstre vil prioritere skolen slik at både lærere og elever får økt motivasjon.
  Venstre vil ha en skole som motiverer elever og lærere. Skolen skal fremme demokrati, kritisk tenkning og samfunnsdeltakelse. Men mange elever mister lysten til å lære og mange lærere slutter i jobben. Det skyldes blant annet dårlig lønn, lite fleksibilitet og mye byråkrati.

  Venstre vil gi mer tilpasset opplæring, slik at hver elev får oppfølging og mestring. Vi vil gi mer frihet i skolen, slik at elever kan påvirke sin egen skolehverdag.

  Vi vil gjøre læreryrket mer attraktivt, gjennom å tilby flere karrieremuligheter og bedre lønnsbetingelser. Vi vil også styrke støttepersonellet i skolen, som kan hjelpe elever med ulike utfordringer.

  Utdanning er viktig for framtida, og derfor må vi gjøre skolen mer motiverende, slik at flere opplever mestring

 • Billigere kollektivtrafikk

  Venstre vil kutte prisen på månedskort med 250 kroner.
  Vi vil øke det statlige og lokale bidraget til kollektivtransporten, slik at prisene kan kuttes.

  Kollektivtransport er bra for miljøet, folkehelsa og lommeboka. Men prisene har steget mer enn andre varer og tjenester de siste årene. Det rammer de som er avhengige av buss, tog eller trikk for å komme seg rundt.

  Venstre vil gjøre kollektivtransport billigere og bedre for alle. Vi vil ha lavere månedskortpriser, familierabatt for aleneforeldre og tilpasset tilbud til ulike steder. Venstre vil at flere skal velge kollektivt framfor bil.

 • Ikke flere vindmøller på land i Flekkefjord Kommune

  Flekkefjord Venstre vil jobbe for at det ikke bygges flere vindmøller i Flekkefjord kommune, eller i Lister!
  Venstre vil verne om naturen i kommunen. Vi vil stramme inn arealpolitikken for å stoppe nedbygging av biologisk mangfold og klimagassutslipp.

  Vi vil også restaurere og erstatte natur som blir borte.

  Venstre vil gi kommunen lov til å verne natur lokalt og beskytte friområdene fra utbygging.

  Vi vil ha en balansert utvikling som ikke ødelegger naturen, men gir folk frihet til å bruke den.

 • En næringsvennlig og serviceinntilt kommune

  Flekkefjord Venstre vil jobbe for økt næringslivsetablering i hele kommunen, og skape gode forhold for gründere og ny-etablerere.
  Små bedrifter er viktige for Norge. De gir arbeid til over en million mennesker og bidrar til verdiskaping og velferd. Venstre vil gjøre det enklere for små bedrifter å drive i kommunen.

  Vi vil kutte unødvendige regler og skjemaer, og gi bedriftene en fast kontaktperson i kommunen. Vi vil også at lover og forskrifter som påvirker næringslivet skal utløpe automatisk hvis de ikke fornyes.

  Slik vil vi redusere byråkratiet og skape en mer serviceinnstilt kommune.

 • Helse og omsorg

  Flekkefjord Venstre vil fortsatt jobbe for å sikre et godt lokalsykehus med kvalitet, og fortsatt akutt- og fødetilbud!