Venstre gafler innpå

Det er rødgrønt flertall i Stange. Men i Stange er det ikke sikkert at det har så stor betydning. I alle fall ikke før stemmene er telt opp. Bakgrunnstallene fra HAs partimåling som ble presentert 24. mai viser at fremadstormende Venstre tar sine fleste nye velgere fra Senterpartiet. Storbonden Erik Ringnes ser ut til å appellere med en klar antisosialistisk retorikk. Venstre har kuttet Senterpartiets forsprang med 5,2 prosentpoeng siden valget for fire år siden, og puster nå partiet i nakken med bare drøyt to prosents forsprang.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Stange Venstre 2

Foto: Stangeavisa

Dersom tallene fra HAs valgbarometer for Stange blir valgresultatet om 16 uker, ligger det an til at Senterpartiet vil få en nøkkelrolle når ordfører skal velges og posisjoner skal besettes. De tre flertallspartiene i denne perioden, Arbeiderpartiet, SV og Pensjonistpartiet stiller i dag 18 representanter i kommunestyret, mot 17 for de øvrige. Dagens stemningsbilde viser 15 representanter for de tre partiene. Alle de andre partiene, unntatt Senterpartiet, har 16. Dermed er det naturlig å slå fast at det er Senterpartiet som må velge side. Og det er her Senterpartiets store dilemma ligger i Stange. I hverdagspolitikken har Senterpartiet samarbeidet godt med Arbeiderpartiet og SV i enkeltsaker, og flere runder med budsjettsamarbeid har gitt Senterpartiet gjennomslag i saker som har vært viktige for partiet.

Tradisjoner og følelser
Men der stopper det realpolitiske. Og der begynner tradisjonene og følelsene, det som sitter i ryggmargen og ikke lar seg viske ut på et år eller ti. Stange har tradisjon på å ha vært ett av de verste klassesamfunnene vi har hatt her omkring. Ikke noe sted på Østlandet er matjorda feitere enn i Stange, men det er heller ikke noe sted i landet husmannsplassene har ligget tettere.

En endret verden?
Nå kan en naturligvis si at mange år er gått, verden har endret seg, og ulikheter er utjevnet. Også i Stange. Men en skal ikke reise mye rundt på bygda før en merker at det er noe som fortsatt sitter fast. Forskjellene, eller i det minste følelsen av forskjeller, lever fortsatt både i foreningslivet, på grendehuset, i vegkrysset og i skolegården.
Det er i dette bildet de to historisk sett ledende partiene i Stange, Arbeiderpartiet og Senterpartiet, har sitt hovedsakelige velgergrunnlag, og det er her det rødgrønne Senterpartiet har sitt minefelt. Partiets i stor grad borgerlige velgerfolk føler liten slektskap med den «røde faren» i Ap og SV. Det er farlig å bli for rødgrønn.

Venstres mulighet
Det er i dette landskapet Venstre nå ser ut til å gafle innpå med Sp-velgere. Bakgrunnstallene fra HAs partimåling som ble presentert i går viser at fremadstormende Venstre tar sine fleste nye velgere fra Senterpartiet. Storbonden Erik Ringnes ser ut til å appellere med en klar antisosialistisk retorikk. Venstre har kuttet Senterpartiets forsprang med 5,2 prosentpoeng siden valget for fire år siden, og puster nå partiet i nakken med bare drøyt to prosents forsprang.
– Vi er ikke overrasket. Vi har vært et tydeligere opposisjonsparti enn Senterpartiet, sa Venstres gruppeleder Mirjam Engelsjord i HA i går om den saken. Og i bakgrunnen truer også et gjenoppvekket «bunads-Høyre».

En bevissthet
Men mye av Senterpartiets opptreden de siste årene kan tolkes som en bevissthet om denne problemstillingen. Partiet kjørte en aktiv valgkamp for fire år siden med populære og dyktige Aasa Gjestvang som frontfigur. Det resulterte i et brakvalg med Senterpartiet igjen som det nest største partiet, og med Ap og SV i mindretall.

Den nye ordføreren
Valgnatta ble Aasa Gjestvang feiret som Stanges nye ordfører. Men festen tok brått slutt dagen etter, da det lekket ut at Pensjonistpartiet, som var innkassert som en del av det nye flertallet, var i forhandlinger også med Ap og SV. Ut fra det som lekket ut av forhandlingene, hadde de nye «flertallspartiene» mest å tilby Pensjonistpartiet. Men Pensjonistpartiets forhandlere var også var blitt kalt «dumme og upålitelige», var vegen over til Ap og SV kort.

En bitter høst
Det ble en bitter høst, men der Sp likevel fikk tildelt det viktige vervet som ledelse av planutvalget. Frontene var harde og steile, og Pensjonistpartiet ble opposisjonens «prügelknabe».
Så startet Senterpartiets balansegang mellom rødgrønt regjeringsparti og opposisjonsparti i Stange. Allerede høsten 2008 stilte Aasa Gjestvang opp sammen med ordfører Nils A. Røhne og presenterte felles budsjettforslag «for å synliggjøre et rødgrønt samarbeid» mot stortingsvalget året etter. I fjor høst la Sp fram sitt eget budsjettforslag. I år er det jo valg i Stange.

To lister – en topp
Aasa Gjestvang stiller på toppen av to lister i høst, i Stange og i fylkeskommunen. Etter nominasjonen sa partiets velgermagnet klart fra at hun har mest lyst til å fortsette i stillingen som fylkesråd etter valget. Det lar seg neppe gjøre å kombinere denne krevende politiske stillingen med en krevende stilling som ordfører i Stange. Så får vi se om den tilsynelatende manglende ordførerambisjonen kan føre til Høyre-ordfører eller Ap-ordfører. Det er kanskje her den største muligheten for SV og Arbeiderpartiet til å få med sin rødgrønne partner fra riks- og fylkespolitikken med på laget i Stange. For det neste valget er jo stortingsvalg, og da er det kan hende igjen tid for å «synliggjøre et rødgrønt samarbeid». Som nevnt i innledningen: Etter at stemmene i lokalvalget er telt opp.

Arnt Olav Velten, Hamar Arbeiderblad 25.05.2011

Klikk her for å komme til forsiden

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**