Dagens Stange Venstre-kandidat: Ann-Christin Kippersund Willumsen

Venstre har nok alltid vært mitt parti, selv om jeg i starten som velger, og før jeg satte meg ordentlig inn i de forskjellige ideologiene, stemte annerledes. Jeg synes det er viktig å se på hvilke verdier som ligger som grunnlag for løsningene hos de politiske partiene. De fleste partier jobber med mange av de samme sakene, men har forskjellige forslag til måter å løse dem på. I media ser vi ofte at politikere kommer med lettvinte og overflatiske løsninger på komplekse saker. Stange Venstre har lenge hatt to solide politikere, i Erik Ringnes og Mirjam Engelsjord, som er veldig aktive i det politisk arbeidet for kommunen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Ann-Christin Kippersund Willumsen

Foto: Stange Venstre

Venstre-karrieren min steg bratt etter at jeg stakk innom et årsmøte, eller var det et styremøte, i 2007.

Det mye som er viktig for meg i Stange-politikken. Blant annet synes jeg at vi må
· trygge skoleveiene ved å utbygge gang- og sykkelstier rundt skolene
· sørge for å skaffe flere omsorgsboliger og øke samarbeidet med frivilligsentralen og andre lag og organisasjoner
· jobbe for å redusere og på sikt fjerne eiendomsskatten. Denne skatten er urettferdig fordi den ikke tar hensyn til den enkeltes skatteevne. Dessuten har kommunen har nok penger, vi må bare tørre å drive en ansvarsfull økonomisk politikk
· sørge for at kommunen ikke sitter på flere eiendommer enn det den har bruk for. For eksempel skal vi ikke være med på å presse opp leieprisene i kommunen
· planlegge fornuftig med hensyn til at Stange har et av verdens beste jordområder

I tillegg må vi i større grad slippe til private initiativer. Vi må huske på at offentlige tjenester i velferdsstaten begynte som private og frivillige tiltak. Gradvis har stat og kommuner overtatt flere og flere velferdsoppgaver. Og det er positivt! Det som ikke er positivt er når politiske partier på venstresiden mener at offentlig omsorg alltid er best. I realiteten kan mange omsorgsoppgaver løses i samspill mellom offentlige og private aktører. Vi må gi mer frihet og ansvar til borgerne. Folk må gå foran systemer!

Mine favoritter er kunstutstillinger, ferier med familien, musikkfestivaler, kino, middager med gode venner, reiser, å danse, å sitte på terrassen med kjæresten en tidlig vår under et pledd med årets første musserende vin.

Jeg vil utfordre kommunen i å sette større pris på og engasjere seg mer i Steinerskolen vi har. Denne skolen er den beste vi har. Den klarer seg til tross for økonomiske utfordringer, for eksempel må foreldrene og lærerne, ut ifra sin egen pung, betale alle bygningene selv. Hva med å for eksempel tilby å gi et veidekke til parkeringsplassen?

Jeg vil gi en blomst til Steinerskolen på Hedemarken for at de greier å drive en så bra skole med så bra faglige og sosiale resultater.

Klikk her for å komme til forsiden

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**