Dagens Stange Venstre-kandidat: Camilla Eilertsen

Jeg støtter Venstre fordi miljøvern er den største og viktigste arbeidsoppgaven vi har. En god framtid for barna våre innebærer videre at vi finner arenaer der alle barn uansett interesser, bakgrunn og talent kan finne selvtillit gjennom mestring.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Camilla Eilertsen

Foto: Stange Venstre

Jeg har dessuten, gjennom egen erfaring med å starte bedrift, sett behov for å redusere byråkratiet for å oppmuntre mennesker til å skape sin egen arbeidsplass.

Det viktigste for meg i Stangepolitikken er:
-Tettere tettsteder; stort potensiale for miljøriktig framtid
-Støtte det fantastiske arbeidet som nedlegges av frivillige i idrettslag, foreninger og kulturaktiviteter.

Jeg liker at Stange er kompakt; Her er nærhet til alt og det er et relativt oversiktlig samfunn.

Tre ting jeg liker:
-God kaffe
-Filmer av Luc Besson
-Lukten av saltvann og tang

Utfordring til Stange energi: Det er i dag teknisk mulig å få bygninger til å produsere strøm. Men siden det ikke er lov til å sende overskuddet inn på nettet og få betalt for det, blir det ikke gjort. Kan Stange energi finne en løsning på dette?

Jeg vil gjerne gi en blomst til Svømmegruppa i Stange sportsklubb som greide å holde svømmehallen åpen som folkebad. Håper de greier det igjen!

Klikk her for å komme til forsiden

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**