Norge i sorg, men demokratiet skal seire

Hendelsene i Oslo og på Utøya 22. juli berører oss alle sterkt. Det er tid for sorg i Norge. Det vil ikke fra Venstres side bli lagt opp til eksterne valgkampaktiviteter i perioden frem til 13. august.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

blomster terror markering stortinget

Foto: Venstre

Tankene våre går nå først og fremst til de som er direkte berørt av de grufulle hendelsene. Til deres nærmeste og til de mange unge som resten av sine liv kommer til å måtte bære på de grufulle opplevelsene på Utøya.

Venstre vil som det liberale partiet i Norge fortsette å arbeide for vårt verdisyn; Vi tror på frihet, rettferdighet og toleranse. Terroren som har rammet oss, gjør oss enda mer dedikerte i vårt arbeid.
Terroren som har rammet Norge viser hvor sårbare vi er, når noen helt uten respekt for andre menneskers liv og integritet, ønsker å skade oss.

Våre tanker går først og fremst til de som er direkte rammet. Vi vil gjøre alt for å støtte opp om, og hjelpe de som er berørt.

Selv om hendelsene skjedde langt borte rent geografisk, kjennes det allikevel så nært. Samtidig må vi nå slå ring rundt vårt åpne demokratiske samfunn der det er rom for mange og ulike stemmer.
Det er tid for sorg i Norge. Det vil ikke fra Venstres side bli lagt opp til eksterne valgkampaktiviteter i denne perioden. Møter, debatter, standsvirksomhet og annonsering er utsatt. Våre folkevalgte og tillitsvalgte i partiorganisasjonen skal selvsagt fortsette å ivareta sine plikter i denne perioden, også i offentligheten. Det daglige arbeidet skal utføres. Vi skal dyrke demokratiet, og den fredelige meningsutvekslingen.

Årets valgkamp blir nå enda viktigere. Vi tror på det åpne samfunnet, det liberale demokratiet, friheten, rettferdigheten og toleransen. Når noen ønsker å ødelegge vårt demokrati, skal det motsatte skje. Vårt svar er ikke hat eller hevn, men samhold, medmenneskelighet og frihet.

Les også Helge Solum Larsens kronikk; Det liberale demokratiet skal seire.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**