Våre største medkjensle til alle ofra og deira pårørande

Askvoll Venstre er i sjokk over dei tragiske hendingane på Utøya og i Oslo. Vår størte medkjensle og omtanke går til alle ofra og deira pårørande,

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Torsdag hadde vi ein fin dag med Trine Skei Grande på besøk. Bilete og artikkel frå dette besøket vil verte publisert seinare.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**