Valkampen er utsett

I samråd med andre parti i Suldal, og i tråd med oppmodingar i frå dei sentrale partisekretærane, vil ikkje Suldal Venstre driva valkamp før etter 15.august.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Våre tankar går til alle dei som vart råka av terroren i Oslo og på Utøya.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**