Kjære alle Venstre-venner i Notodden!

Det var nå jeg skulle ha ønsket dere “fortsatt god sommer” og håpet at sommeren hittil hadde vært bra og gitt dere mye overskudd. I stedet har siste del av ferien endt i terror, frykt og grusomme handlinger rettet mot regjering, unge mennesker og vårt åpne demokrati!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Våre tanker går til ofrene og de pårørende. Til AUF og Arbeiderpartiet. Vi kan enda knapt fatte at politisk massedrap og henretting av barn var noe som faktisk kunne skje i virkeligheten.

Midt oppe i alt dette har det også skjedd noe fantastisk flott
– Fraværet av kollektivt hat og hevntanker, og nærværet av medfølelse og omtanke, har gjort landet vårt "større" i ordets beste forstand.

Jens Stoltenberg skal ha ros for ansatsen han gav allerede den dagen det skjedde; "svaret på angrepene må være mer demokrati og mer åpenhet." Dette forbløffet verdenspressen og det ledet vårt reaksjonsmønster inn i et humanistisk spor. En humanisme som vi vil skal kjennetegne det samfunn vi lever i.

Vi kan være stolte av vår statsminister og vi kan være stolte av våre politiske ledere. Vi skal ikke minst være stolte av våre ungdommer!
Helle Gannestad, som er medlem av AUF Møre og Romsdal, har skapt et sitat som vil bli historisk og som nå har blitt sitert i nyhetskanaler verden over:" Når en mann kan forårsake så mye ondt – tenk hvor mye kjærlighet vi kan skape sammen."
Midt oppe i det forferdelige, har det vokst frem et engasjement for vårt åpne demokrati. Et folkelig forsvar av våre politikere og våre demokratiske institusjoner. Til og med valgdeltakelsen vil øke som følge av folkets mobilisering for ikke å gi terroristen rett.

Alt dette positive vil være med å dempe smerten som er påført ungdommene på Utøya og ofrene for bomben i Regjeringskvartalet, deres pårørende og familie og venner. Dette er en trøst selv om vi vet at de overlevende fra Utøya vil måtte slite lenge med denne hendelsen. Kanskje resten av livet.
Medfølelsen, empatien og innlevelsesevnen til våre ungdommer som ikke var direkte involvert, er så stor at også de vil ha behov for vår fulle oppmerksomhet og tilstedeværelse. Jeg håper alle lokallag som har ungdomspolitikere eller ungdomspartilag tar seg spesielt av dem i denne vanskelige tiden.

Selv vil jeg være tilstede på Unge Venstres sommersamling på Hove. Vårt ungdomsparti har valgt å avholde sin sommerleir selv om det har vært en vanskelig avgjørelse. Våre unge har hatt et sterkt behov for å komme sammen og i felleskap bearbeide inntrykkene de har blitt utsatt for. Det var ønskelig med et stort innslag av "voksen"-personer for å skape trygghet. — Det var et lett valg å si ja til å være med på dette!

Til tross for det som har skjedd, vil dagliglivet etter hvert normaliseres. Politikken vil fortsette og politiske avgjørelser må tas. Kommunevalget den 12. september vil avholdes som normalt.
Våre politiske ledere har imidlertid blitt enige om å utsette valgkampstarten til medio august av grunner vi alle forstår. Vi skal derfor ikke dele ut valgmateriell (programmer, flyers etc), komme med leserinnlegg, medieutspill og lignende før etter den 15. august. Det er usikkerhet om datoen blir 13., 14. eller 15. august, men etter den 15. er vi på den sikre siden. Ellers ber jeg dere vise den nødvendige respekt og fintfølelse for situasjonen gjennom den krevende valgkampen vi nå skal i gjennom.

Jeg minner samtidig om at styremøtet tirsdag 9. august går som planlagt og at dette vil bli et særdeles viktig møte med tanke på hvordan valgkampen nå skal føres.

Jeg ser frem til å treffe dere alle igjen!

Beste hilsen
TORGEIR

Notodden 29.07.2011

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**