Kultur og idrett: Noe å leve for

Kultur er samfunnets grunnmur, og det frivillige foreningslivet er både kunnskapsformidler og kulturbærer, samfunnsbygger og en skole i demokrati. Sport og idrett har på sin side en viktig rolle både som livsutfoldelse for den enkelte og i et folkehelseperspektiv.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Nes er velsignet med et sterkt kulturliv og et aktivt idrettsmiljø, og Venstre skal støtte opp under den frivillige innsatsen som utføres av lag og foreninger i dag.

Unge skatere i Årnes

Unge skatere i Årnes

Venstre ønsker et samfunn hvor den enkelte har frihet til å skape det gode liv for seg selv. Det innebærer at vi skaper arenaer også for de som ikke ønsker å drive med organiserte aktiviteter. Det kan f.eks. være i form av skatepark, basketballbane, turstier, badeplasser m.m.

Venstre vil:
* utbedre hallkapasiteten i kommunen, bl.a. ved at kommunen delfinansierer Nes Arena, og sikre at barn og unge prioriteres ved fordeling av halltid

* øke tilskuddene til lag og foreninger

* jobbe for at kommunen delfinansierer nytt garderobeanlegg og klubbhus for Raumnes & Årnes Idrettslag

* utrede muligheten for at en svømmehall kan bygges og driftes i samarbeid med kommersielle aktører eller som et ØRU-prosjekt med lokalisering i Nes

* styrke kulturetaten med en ny miljøarbeider som kan gå inn i en tverrfaglig rolle i samarbeid med ungdomsskolene

* sikre at biblioteket har gode vilkår slik at de kan fortsette dagens arbeid og videreutvikle sin rolle som møteplass og kunnskapsformidler

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**