Næring: Verdiskaping for fremtidig velferd

Vår velferd er avhengig av et mangfoldig og verdiskapende næringsliv, drevet fram av mennesker med motivasjon, vilje og evne til skape noe nytt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Venstre ønsker en offensiv næringspolitikk som baner vei for gründere og småbedrifter i Nes. Vi mener det er behov for et prosjekt som analyserer mulighetene i bygda slik at vi både kan videreutvikle det som finnes her i dag og berede grunnen for framtidige næringer.

Nes er i dag en pendlerkommune. Venstre vil at flere skal ha mulighet til å jobbe nærmere hjemmet dersom de ønsker det. Kortere reisetid gir mindre tidsklemme og en enklere hverdag for familien samt mindre press på miljø og infrastruktur for samfunnet. For at det skal bli mulig, må vi gjøre det attraktivt for mennesker som er villig til å satse og skape arbeidsplasser. Slik får vi ei levende bygd.

Venstre vil:
* arbeide for at det opprettes næringsklynger rundt områder med særskilt kompetanse, som f.eks. fornybar energi og landbruk ved Hvam videregående skole og biogass ved Esval

* innføre en næringskonsulent i kommunen, som skal gi støtte til gründere i etablering, hjelpe dagens næringsliv, og bidra til at kommunen tiltrekker seg nye bedrifter

* at deler av kommunens næringsfond skal forbeholdes gründere og bedrifter i utviklingsfasen, samt lansere en informasjonskampanje om kommunens næringsfond

* innføre en forsøksordning hvor kommunen etablerer et investeringsselskap sammen med private og eventuelt andre ØRU-kommuner for å sikre lokal tilgang på risikokapital

* opprette en møteplass i kommunen for gründere og bedriftseiere i form av jevnlige næringstreff eller frokostmøter

* jobbe for mer mangfold, innovasjon og entreprenørskap i landbruket

* legge til rette for at det skapes en lokal arena for kortreist mat fra Nes

* skape en "småjobbsentral" for ungdom

Les hele programmet vårt her.

 Vi trenger en offensiv satsing på næringsutvikling i Nes slik at flere får mulighet til å arbeide nærmere hjemmet.

Vi trenger en offensiv satsing på næringsutvikling i Nes slik at flere får mulighet til å arbeide nærmere hjemmet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**