Visjon og vilje

Venstre har ambisjoner for Nes, og vi er fremtidsoptimister. Her er vår visjon for bygda.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Vår visjon for kommunen er at Nes skal være den grønne og trivelige bygda hvor det er godt å bo og leve. I Nes skal vi ha det varme lokalsamfunnet hvor mennesker bryr seg om hverandre og hvor den enkelte har frihet til å utfolde seg.

Nes skal være ei bygd hvor det er attraktivt å slå seg ned og hvor man finner tiltrekkende bomiljøer som er tilrettelagt for mennesker i ulike livsfaser. Der andre kommuner har bomaskiner, storsentre og arealkrevende industri, skal Nes profilere seg på det landlige livet. Vi ønsker å ta vare på de grønne grendene og videreutvikle Årnes som det naturlige urbane handelsstedet hvor en variasjon av kulturopplevelser og kafé- og uteliv kombineres med nærhet til elva.

Vi må skape arbeidsplasser som gjør det interessant for mennesker med høyere utdannelse å velge Nes. Mange vil pendle til arbeid i nabokommuner, men ikke alle har anledning til det. Derfor ønsker vi å bygge grønne og kunnskapsbaserte næringer rundt de ressursene som finnes i bygda i dag. Vår fremtidige velferd er avhengig av et mangfoldig og verdiskapende næringsliv.

Venstre er et liberalt parti som setter borgeren først og vi mener at makta skal komme nedenfra. Vi ønsker ei bygd hvor innbyggerne er aktive deltakere på alle felt, og hvor politikernes rolle er å legge til rette for at det gode liv kan leves av alle, uansett livssituasjon.

Øystein Smidt

Foto: Birger Areklett

I dette programmet kan du lese mer om hvilke verktøy vi vil bruke for å komme dit. Vi har visjoner for Nes og vi har vilje til å gjennomføre dem. Vi håper du deler våre visjoner og ser Venstre som et alternativ.

Godt valg!

Hilsen
Øystein Smidt

Hele valgprogrammet finner du her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**