Valgprogrammet 2011-2015

Få andre byer i landet rammes inn av en så storslått natur som universitetsbyen Bodø. Kommunen kan by på et stort mangfold av spektakulære naturopplevelser rett utenfor stuedøra. Bodøværingene liker å bli oppfattet som optimistiske, direkte og gjestfrie − med masse humor og vitalitet. Og er det en ting som er sikkert, så er det at vi er stolte av byen vår.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


last ned hele programmet i pdf.format her.

Bodø Venstre - program 2011

Innhold:
Skole, oppvekst og kultur
Miljø og byutvikling
Varm velferd
Næring og nyskaping
Våre kandidater

Et grønt og liberalt Bodø
"Å eg veit meg eit land langt der oppe mot nord, med ei lysande strand mellom høgfjell og fjord. Der eg gjerne er gjest, der mitt hjarta er fest med dei finaste, finaste band." Elias Blix

Få andre byer i landet rammes inn av en så storslått natur som universitetsbyen Bodø. Kommunen kan by på et stort mangfold av spektakulære naturopplevelser rett utenfor stuedøra. Bodøværingene liker å bli oppfattet som optimistiske, direkte og gjestfrie − med masse humor og vitalitet. Og er det en ting som er sikkert, så er det at vi er stolte av byen vår. Sånn er det også med oss i Venstre. Venstre er Norges og Bodøs eldste politiske parti, og det eneste partiet i landet som baserer seg på sosialliberalismen.

I Venstre er mennesker viktigere enn systemer. Varm velferd handler om pasienten og de som gir pleie og omsorg. Vi snakker om læreren der andre fokuserer på rundskriv, regler og frukt. Vi løfter frem de små næringsdrivende og gründeren der de andre snakker om virkemiddelapparatet.
I Venstre setter vi folk først.

Venstre er bekymret over verdens miljøtilstand og vil arbeide for at Bodø tar sin del av ansvaret for å snu utviklingen. Vårt fellesskapsperspektiv går på tvers av generasjonene. Politiske avgjørelser må preges av hensynet til naturens tåleevne. Venstre er et fremtidsoptimistisk miljøparti som tar forvalteransvaret på alvor. Mye er godt her i landet, og i kommunen vår, men sammen kan vi gjøre det enda bedre.

Venstre er alternativet i sentrum, og vår politikk er preget av det beste fra begge sider av den politiske skalaen. Vi lover å gjøre alt vi kan for at Bodø skal utvikle seg positivt frem mot 200-årsjubiléet i 2016. Vi tror på dialog og samhandling som verktøy for å få fram de beste løsningene.
– Vi har ikke alle svar, men vi har den rette ideologien for å finne de beste svarene!

Godt Valg!
Styret i Bodø Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**