Valgprogrammet 2011, Skole, oppvekst og kultur

Skole, oppvekst og kultur

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


last ned hele programmet i pdf.format her.

Bodø Venstre - program 2011

Innhold:
Skole, oppvekst og kultur
Miljø og byutvikling
Varm velferd
Næring og nyskaping
Våre kandidater

← tilbake til forsiden

Bodø Venstre - program 2011, s4

Å satse på læreren er å satse på eleven.
Framtida begynner i klasserommet. Skolens viktigste oppgave er å gi den enkelte elev best mulig kunnskapsnivå, gode grunnleggende ferdigheter og tro på egne evner. Læreren er nøkkelen for en god skole, og må gis tid til å være lærer, og ikke druknes i byråkrati. Lærerne trenger jevnlig påfyll av ny faglig- og pedagogisk kompetanse. I tillegg må det jobbes for å beholde verdifull kompetanse i skolen lengst mulig, Venstre vil derfor gjøre det attraktivt for seniorer å stå i stillingene. Venstre ønsker å skille drift og pedagogikk i Bodøskolene, slik at rektorene kan konsentrere seg om læring, og en felles vaktmestertjeneste tar seg av bygningsmassen.
Venstre vil dessuten:
satse på læreren gjennom systematisk videreutdanning og seniortiltak.
fremme samarbeid mellom skolene og UiNs senter for kunst og kultur i opplæringa.
opprette flere Newton-rom.
ha mer elev- og foreldremedvirkning.
gi skolene råderett over eget overskudd.
stimulere til Grønne skoler.
skape en SFO med innhold.
styrke Kulturskolen.
styrke Skolehelsetjenesten.
gi økt selvbestemmelse over skoleturer.
åpne for fritt skolevalg.

Kulturkvartalet
Venstre ønsker å satse på kultur, men frykter at Kulturkvartalet vil innebære en ensrettet kultursatsing i kommunen, grunnet uforholdsmessig store kostnader. Bodø Venstre ønsker at prosjektets kostnader skaleres ned, og at innhold og driftsforutsetninger settes i fokus. Det må på nytt vurderes å inkludere kino i kvartalet, for å gi større bredde i tilbudet. Venstre ønsker mangfold i kulturlivet, og vil jobbe for at alle aktører i Bodøs kuturliv, også de med tilhold utenfor Kulturkvartalet, gis mulighet til å utvikle seg.
Venstre vil dessuten:
jobbe for å realisere en kaldkrig utstilling (Isfronten) i Anlegg 96.
at Anna Karoline får ønsket tomt til et jektefartmuseum.
at Vestvatn alpinanlegg skal realiseres.
legge til rette for en ishall i Bodø.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**