Styret i Grünerløkka Venstre 2012-2013

Styret i Grünerløkka Venstre har følgende sammensetning:

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Leder:
Marit Kristine Vea

1. nestleder:
Stig Tollefsen

2. nestleder:
Tom-Reiel Heggedal

Styremedlemmer:
Olav Røssaak
Eivind Nikolaisen
Jørgen Wahlberg
Stian Kvil

Varamedlemmer:
Ragnhild Rein Bore (1.)
Asle Lundene Gladhaug (2.)
Johannes Dobson (3.)
Anne Karine Nymoen (4.)
Erlend Garåsen (5.)
Kjetil Eritzland (6.)
Anita Wold (7.)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**