Tone Ringen

Tone Ringen (65) er St. Hanshaugen Venstres 2. kandidat til bydelsvalget 2011. Hun er opptatt av at man ikke skal glemme den kompetanse seniorer sitter inne med. For Tone er det avgjørende at generasjonene må kommunisere — da oppstår store muligheter for å skape et dynamisk samspill mellom seniorenes erfaring og ungdommens energi. Les mer om Tone her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Tone har vært tilknyttet Det Norske Teatret i 40 år, og har hatt mange tillitsverv — inklusive flere år som representant i Styret, plass i ansettelseskomiteer for valg av teatersjef,og hun har hatt redaksjonelt ansvar for manual med stillingsintruks og rasjonalisering av drift. Hun har også gjestet andre teatre, reist på mange turneer og er opptatt av at man ikke skal glemme den kompetanse seniorer sitter inne med.

Hun har dessuten skrevet 13 skjønnlitterære bøker, har gitt ut flere plater, laget en rekke TV-programmer og hadde i 10 år det administrative og kunstneriske ansvaret for teatrets satsning på Scenen ORD OVER GRIND — ØNSKEDIKTET, der hun skrev en forestilling i måneden som presenterte norsk og utenlandsk lyrikk. Tone har også holdt seminarer for næringslivet om formidling, der tyngden har vært på fremstilling, språkbruk og tilstedeværelse i stoffet.

Tone er Venstre-kandidat fordi hun mener det er viktig å ha en liberal holdning til livet og samfunnet. Samtidig er Tone klar på at det er krevende å være liberaler — man må prøve sine holdninger hele tiden for ikke å stivne i meninger som hindrer gode løsninger i samfunnet. Den viktigste saken Tone vil jobbe for i Bydelsutvalget er at seniorer skal sees som en ressurs, og at de skal ha valgfrihet over sin egen hverdag. Dette innbærer nytenkning i det offentlige tilbudet, med økt satsning på f. eks Seniorakademiet, frivilligheten og andre arenaer hvor seniorer kan få brukt sin kompetanse til glede for seg selv og andre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**