Venstres fjerdekandidat: Rita Torland

Rita Torland er bosatt i Hålandsmarka og stiller i år for første gang som kandidat på Venstres liste.
Hun ble medlem av Venstre høsten 2009, og er i dag sekretær i Sola Venstre.
Kandidaten er 43 år, har fire barn, og er utdannet sivilingeniør i datateknikk.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Politisk brenner hun for gode offentlige tilbud til barn. Barnehager, skoler og SFO’er er viktige arenaer for barns utvikling. Barna skal ha en positiv opplevelse av å være der, og de skal senere i livet ha gode minner å se tilbake på. Hun vil jobbe for at kommunen fortsatt skal tilby en høy standard på disse tjenestene, og for gode arbeidsvilkår for de som jobber med barn i kommunen vår.

Hun ønsker også at kommunen skal ta vare på sine gamle og pleietrengende på en god måte. Denne gruppen må ekstra tilgodeses, spesielt når det er snakk om økonomiske prioriteringer. Det må også jobbes for en god integrering av funksjonshemmede og andre med spesielle behov.

For Rita er det viktig å få til en god integrering av våre nye landsmenn. De er her, og de kommer til å være her, og de er en ressurs som samfunnet kan bruke. Med flere innvandrere i jobb, vil det bli flere skattekroner, og mindre trygdeutgifter. Rita ønsker en holdningsendring i Norsk næringsliv, hvor det blir like naturlig å velge innvandrere som det å velge etniske normen ved ansettelser. Kvalifikasjoner bør være det avgjørende, ikke nasjonalitet, hudfarge eller kjønn. Mange av våre nye landsmenn er høyt kvalifiserte folk, som sliter med å få jobber de søker på.

Rita Torland, Sola, Rogaland

Foto: Joachim Steinbru

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**