Venstres politikk virker!

Færre bruker bil, og flere tar bussen. Det neste nå må bli en mer rettferdig bompengeinnkreving i Trondheim.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Ved å sette ned billettprisene på buss og trikk, innføre brukerbetaling for veisystemet, mer restriktiv parkeringspolitikk og bedre gang- og sykkelveier så har vi fått færre bilister og flere busspassasjerer.

– Nå er neste steg å gjøre mer av de samme tingene, bygge nye veier for å korte ned reisetiden for de som bruker buss og de som må bruke bil og ikke minst innføre et mer rettferdig betalingssystem for bil i hele Trondheim. Fortsatt er vi avhengig av brukerbetaling og ikke minst belønningsordninger fra staten. Ca. 20 bomstasjoner med 10 kroner per passering vil være langt mer rettferdig og alle bilister bidrar. Køprising på enkelte veier på noen tidspunkt hvis nødvendig.

Adresseavisen hevder i en lederartikkel den 21. juli at bilistene blir straffet hardt. Ja enkelte blir det og derfor vil Venstre i Trondheim kjempe for å overbevise Stortinget om at vi trenger et nytt system. Ikke større totalsum, men flere betalere. I tillegg må regjering og Storting gi Trondheim kreditt for gode lokale klimaløsninger. Belønningsmidlene som i dag varer ut 2012 må videreføres med en langt høyere sum, sier Jon Gunnes.

Jon Gunnes

Foto: Cathrine Dillner Hagen

[b]-Venstre på Stortinget har allerede foreslått dette, hva vil de andre partiene gjøre?
spør Jon Gunnes, ordførerkandidat for Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**