Vil du at Reidar skal fortsette som ordfører — stem Venstre!

Reidar Gausdal stiller til gjenvalg som ordfører, etter fire gode år.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Ved kommunevalget i 2007 ble Reidar Gausdal valgt til ordfører med stort flertall ved direktevalg av ordfører. Han har lang erfaring innen lokalpolitikken, har vært i bystyret siden 1991 og formannskapet siden 1995, samt varaordfører i perioden 2003-2007.

Det var en stor utfordring å ta fatt på ordførerjobben i 2007, kommunen hadde store økonomiske utfordringer. Med Reidar som en god og samlende lagleder, har vi i denne perioden hatt en fin utvikling i kommunen. Vi har fått orden på økonomien, det har også vært et godt samspill mellom politikk og administrasjon. Ved de fleste store spørsmål og saker har bystyret stått samlet, og noe av det positive som er blitt oppnådd i perioden er bl.a.:
 Hidra landfast er i mål og Abelnes havn er etablert
 Næringssjef er ansatt og Småbyprosjektet etablert
 Flere nærmiljøanlegg er på plass i hele kommunen
 Godkjente og planlagte boligfelter i hele kommunen
 Kunstgressbane på Sira og skateanlegg i Sundeparken
 Full barnehagedekning og stor utbygging av barnehager
 Næringstomter på Trøngsla og i Nulandsvika
 Gangbro og kultursenter er lagt inn i økonomiplan med planlagt oppstart i 2012.

Ordningen med direktevalg på ordfører er falt bort, og en spennende periode er snart slutt. Reidars og Venstres ønske er å få tillit til å fortsette det gode arbeidet videre med en god og samlende lagleder i en ny periode. Vil du at Reidar skal fortsette som ordfører i neste periode også? STEM VENSTRE!

Se plakaten vår.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**