Eddy Robertsen, Ordførerkandidat

Født: 13.05.1970, oppvokst i Horten, er gift og har 4 barn. Er utdannet Siviløkonom og jobber til daglig som utviklingsansvarlig i Cappelen Damm.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

eddy robertsen4

Foto: ukjent

Er opptatt av:

– Bruk av byen: jobbe helhetlig og langsiktig for å legge byen bedre til rette for bruk. Økt tilgjengelighet til øyene rundt Indre havn.
– Satse på læreren: øke grunnbemanningen i skolene, samt sette av midler til vidererutdanning for lærerne. Gode lærere gir et godt oppvekstmiljø.
– Oslofjorden verneområde: jobbe sammen med de andre lokallagene rundt Oslofjorden for å få etablert et maritimt verneområde.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**