Førde Venstre sitt valprogram for 2011 – 2015

Sentralsjukehuset er viktig for innbyggjarane i våre kommunar, men også for heile Sogn og Fjordane. Vi vil arbeide for ei styrking av sentralsjukehuset og motverke ei nedbygging av spesialisthelsetenestene. Dette er ei av fleire kampsaker for Førde Venstre i den neste fireårsperioden.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Programmet kan lastast ned her!

Førde Venstre på Facebook!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**