Vi vil ha jordbruk også om 200 år

Areal tilsvarende 18 fotballbaner blir omregulert i Klepp hvert år.
En slik utvikling dersom den fortsetter kan bety at det ikke vil være jordbruk i Klepp om 200 år. Har vi evne og vilje til å se fremtiden allerede i dag?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Orre stadion

Stort press og stort ansvar
Norge har lite jord som er egnet for matproduksjon. Totalt er 3 % av Norge dyrkbart. Det er viktig å bevare dette slik at Norge opprettholder sin selvforsyningsgrad.

Hvor skal vi bo?
En kombinasjon av samarbeid med andre kommuner om nye boligområder samt
fortetning skal redusere nedbygging av matjord Dessverre kan vi ikke lengre love alle som vokser opp i Klepp en enebolig innenfor våre kommunegrenser.

Vekst i eksisterende tettsteder

Videre utbygging i kommunen må skje som fortetting i de eksisterende tettsteder og ikke ved nedbygging av dyrket jord. Fortetning vil gi tettstedene bedre kultur, handel og
kommunikasjon.

Redusert befolkningsvekst

Venstre, Sp, Krf, Ap, Sv ønsker i løpet av 3 år å få ned den årlige befolkningsveksten i Klepp til 1,5 %

Høyre og Frp (mindretall) stemte mot forslaget. Høyre mente at politikerne ikke kunne stoppe vinden å blåse

Venstre mener at gjennom levegger kan denne vinden ledes til uproduktive områder i samarbeid med andre kommuner.
Mer om saken

Totalt 625 mål ble omdisponert 2005-2009. Dette plasserer Klepp blant de 10 kommunene som bygger ned mest. Se statistikk

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**