Gratulerer

Lund Venstre vil ønske Lars Kristian Eikeland og Kiwi Moi til lykke med Optimistprisen i Lund for 2011!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Lund Utvikling har valgt en ung gründer til årets optimist. Det er et godt valg!!

Optimistprisen2011

Lund Venstre ønsker at Lund kommune skal være en kommune der en har lyst til å etablere seg.
Vi ønsker at forholdene blirlagt til rette for etableringslyst.
Vi ønsker at næringstomter/kontorplass skal være tilgjengelig den dagen det står en person som ønsker å etablere seg i kommunen.
Vi ønsker også å gjenopprette næringsjefsstillingen i Lund
Vi ønsker å etablere et risikovillig investeringsfond til hjelp i etableringsfasen.

Vi er opptatt av gode vilkår for selvstendig næringsdrivende og de mindre bedriftene, fordi velferdssamfunnet er avhengig av et nyskapende næringsliv. Framtidas arbeidsplasser er ennå ikke skapt. Derfor trenger vi en politikk som støtter småbedriftene og gründere.

Velkommen som etablerer i Lund!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**