Underskriftskampanje: Åpne Mellomøya, Østøya og Vealøs for allmenheten

Venstre ønsker at kommunen går i dialog med Forsvaret om mulighetene for i fremtiden å åpne disse områdene, eventuelt deler av disse, for allmenheten.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Drømmen om Horten

Foto: Kåre Pettersen

Horten Venstre mener at Hortensperlene Mellomøya, Østøya og Vealøs skal utvikles som rekreasjonsområder for allmenheten. Vi vil ta opp dette som vedtakssak i kommunestyret. Vi har selvsagt forståelse for at endringer ikke kan skje raskt, men Forsvarets nasjonale oppgaver, behov og organisasjon vil som for alle andre samfunnsfunksjoner endres over tid og andre samfunnsmessige behov må også ivaretas. Nettopp derfor må man ta initiativ til samtaler for å se hvilke områder som kan tenkes åpnet på kort og lang sikt. Her må kunne tenke praktisk og fleksibelt. Et viktig hensyn er selvsagt også å bevare de arbeidsplasser Forsvaret har lokalt. Vi har tidligere fått klar politisk motstand med hensyn en slik tanke. Det ansporer oss bare å jobbe videre med dette. For øvrig ser vi at plasskommandanten går ut med Forsvarets syn basert på dagens situasjon. Det er hans oppgave, men det må ikke forhindre dialog på det politiske plan. Slike samtaler med Forsvaret må frontes av politisk ledelse ved ordføreren. Det ville være underlig om Forsvaret ville ha noe imot det. Vi kan forsikre om at Venstres ordførerkandidat vil ta et slikt initiativ når det nye kommunestyre er på plass. Vi må tenke på Hortens fremtid, ikke mure oss inne i fastlåste og historiske forestillinger.

Vi håper derfor at du vil gå inn på denne linken og signere. For å vise at vi er mange som står bak dette.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**