Kommentar: Bruk stemmeretten. Leve demokratiet

Demokratiet kommer ikke av seg selv. Et liberalt demokrati fordrer debatt og meningsutveksling, slik at velgerne kan foreta et opplyst valg på valgdagen. Venstre skal bruke den siste måneden før valget til å fremme vår ideologi, våre saker og våre kandidater, skriver Venstres ordførerkandidat Per A. Thorbjørnsen. Han gjør her rede for noen av Stavanger Venstres viktigste saker.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Per A. Thorbjørnsen, Stavanger, Rogaland

Foto: Tone Staven

«Den beste måten å hedre de mange som ble drept 22. juli er å fortsette å kjempe for demokratiet, for åpenheten og for de liberale verdiene,» sa Sofie Braut Bache, Venstres ungdomskandidat, da valgkampen åpnet i lørdag.

Men kampen for demokratiet kommer ikke av seg selv. Et liberalt demokrati fordrer debatt og meningsutveksling, slik at velgerne kan foreta et opplyst valg på valgdagen. Venstre skal bruke den siste måneden før valget til å fremme vår ideologi, våre saker og våre kandidater. Vi vil være med på å vise at et angrep på demokratiet blir besvart med mer demokrati. Venstre oppfordrer alle til å bruke stemmeretten sin, spesielt 16-åringene som kan stemme for første gang som en prøveordning Stavanger er med på. Det bør være et mål å få den beste valgoppslutningen på mange, mange år.

Venstre har en stolt liberal historie siden partiet ble stiftet i 1884. Vi er landets eldste parti. Vi har fått gjennomslag for viktige saker som parlamentarisme, religionsfrihet, juryordningen, allmenn stemmerett, de Castbergske barnelover, åttetimers arbeidsdag, folketrygden og nå at 16-åringene skal ha stemmerett. Det er ikke vanskelig å dokumentere at Venstre har vært et demokratibyggende parti gjennom vårt 127 år gamle stolte historie og at Venstre la grunnlaget for de velferdsordningene vi har i Norge.

Valgkampen åpnet på Arneageren lørdag. Fra og med nå er det de lokale sakene valgkampen skal handle om. Vår sosiale liberalisme står aldri stille, den er i stadig utvikling. I Venstre tar vi med oss vår stolte historie — vår kamp for åpenhet, toleranse, fellesskap, likeverd og demokrati inn i valgkampen som nå starter. Vi har et bredt program som favner alle områdene en kommune har ansvar for. Vi kan ikke si at en sak er viktigere enn alt annet. Det er fordi vi er et antipopulistisk parti. Venstres politikk favner alt. Vi snakker ikke kun om de lovpålagte sakene. Vi snakker om saker som gjør byen bedre å bo i for alle. Eldreomsorg som kulturpolitikk. La meg likevel her trekke fram tre av områdene som er viktige for oss.

•Skolen skal gi elevene lærelyst og skaperglede og være en arena for kunnskap, kompetanse og mestring. Dyktige og motiverte lærere er nøkkelen til en god skole. Derfor mener Venstre at det er avgjørende at lærere og skoleledere får tilstrekkelig faglig oppdatering og etterutdanning. Å satse på læreren er å satse på eleven.
]Venstre mener at det må legges til rette for at lærere og skoleledere får tid til å arbeide med pedagogisk utviklingsarbeid og kontakt med elevene/hjemmene. Vi vil ha et kontinuerlig fokus på oppgaver som stjeler tid fra undervisningen, med sikte på å redusere disse. Venstre ønsker å redusere skolebyråkratiet med 25 prosent.

•Venstre er garantisten for å bevare trehusbyen. Dette er gode boliger i sentrumsnære bydeler. Trehusbyen er Stavangers spesielle historie og identitet, og den skiller oss fra andre byer. Venstre vil motsette seg forsøk på å rasere den eksisterende kulturhistoriske bebyggelsen i sentrum.
For å løse trafikkproblemene trenger vi et framtidsrettet kollektivt transportnett, det betyr bybane. Alle byer som har satset på dette kan vise til økt kollektivbruk, mindre privatbilisme og bymessig fornyelse langs trasévalget.

•Velferdstilbudene må alltid bygge på respekt for det enkelte menneskes integritet og i større grad tilpasses den enkeltes ønsker og behov. Som brukere skal vi kunne stille krav om fleksible og individuelt tilpassede tjenester som skal være tilgjengelige når vi trenger dem.
Venstre vil sikre boliger til de som står i kø. Det er en skam at vi har nærmere 400 mennesker som står i kommunal boligkø. Det kreves et boligløft og vi vil jobbe for å få opp den totale boligbyggingen i kommunen.

Venstre fikk 9,3 prosent ved sist kommunevalg. Vi vil videre. Vi har vist gjennom fire år at vi har spilt en sentral rolle i Stavanger-politikken. Vi vil mer. Hver eneste dag vil vi presentere våre politiske løsninger for hvordan Stavanger skal bli en enda bedre by å bo i. Du kan følge med på dette, ved å gå inn på våre nettsider www.stavanger.www.venstre.no Lurer du på mer kan du kontakte oss direkte. Vi lover å svare.

Jeg gjør vår ungdomspolitikers avslutningsord på Arneageren til mine: «Mitt valg er verdier, mitt valg er Venstre. Bruk stemmeretten. Leve demokratiet!»
I Venstre tar vi med oss vår stolte historie — vår kamp for åpenhet, toleranse, fellesskap, likeverd og demokrati inn i valgkampen som nå starter.

Kommentaren har også stått på trykk i Rogalands Avis her >>

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**