Miljøpris for oppsyn med Hunnselva

Venstrelagene i Gjøvik, Østre og Vestre Toten har i år gått sammen om å dele ut felles miljøpris for 2011.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Prisen for 2011 gikk til Vestre Toten Jeger- og fiskeforening ved fiskeutvalget og Lenaelvas fiskeforening. De fikk mandag 6. juni overrakt diplom og 1 500 kroner hver seg.

Se bilde fra prisudelingen

Stor miljøinsats

Bakgrunnen for tildelingen er den store miljøinnsatsen de to foreningene legger ned i vassdragene Hunnselva og Lenaelva. Til sammen dreier det seg om mange tusen dugnadstimer årlig.

Oppsyn
Begge foreningene har avtaler med grunneierforeningene om oppsyn med elvene.
De gjennomfører og utgir jevnlige oppsynsrapporter om statusen til elvene.

Rydding og vedlikehold
I tillegg har de årlige dugnader med opprydding og søppelplukking i elvene. De feller trær når det er nødvendig, holder gangbruer ved like og tilpasser klopper og kulper for fisking.

Gode innspill
De deltar også aktivt med innspill til utarbeidelse av forvaltningsplaner, etter krav i den nye Vannforskriften. Hunnselva har vært en av pilotstrekning i så måte, på grunn av den dårlige tilstanden de siste tiårene.

Elvemusling
Restaurering av ørretfisket og bevaring av elvemuslingen står høyt på dagsorden for Hunnselva. Fiskeutvalget i Vestre Toten jeger- og fiskeforening har gjort og gjør en stor innsats for dette, med bistand ved forsøk med ulike ørretstammer (noen gir elvemuslinge bedre kår enn andre), fjerning av slam fra elvebunnen og steinsetting (utlegging av grovstein).

Vannføring
Begge foreningene holder også dialog med kraftselskapene, vedrørende vannføring og utsetting av målepunkter for vannføring.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**