Tove Frantzen vil mer!

Venstres Tove Frantzen er Venstres ordførerkandidat og går for sin fjerde periode i kommunestyret i Sandnes. Dessuten er hun nr. 6 på fylkeslisten.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Tove Frantzen

Foto: Tore Nilsen

Tove Frantzen er også aktiv på organisasjonssiden i Venstre, både i Sandnes og som politisk nestleder i styret for Rogaland Venstre.

Tove er utdannet lærer og jobber på en barneskole. Hun har vært opptatt av politikk de siste 15 årene og har erfaring fra bydelsutvalg, bystyre og byutvikling.

Dette sier hun selv:

Hvorfor stemme på meg?

Jeg er levende opptatt av hvordan lokalsamfunnet utvikler seg. Jeg ønsker en positiv, fremtidsrettet og bærekraftig utvikling av kommunen vår.

Mine hjertesaker

•Et framtidsrettet transportsystem for privatpersoner og for næringslivet. Bybane er en viktig del av et framtidsrettet kollektivtilbud for alle.
•En bærekraftig og grønn byutvikling, og et trivelig sentrum med ulike kulturtilbud for ulike aldersgrupper. Sentrum må ha tilbud både på dag og kveld.
•Velferdstilbud som setter den enkeltes ønsker og behov først. Et fleksibelt tilbud hvor kvalitet er viktigere enn hvem som utfører oppgaven. Folk først!

(Tove Rasmussen 15.08.2011)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**