Åpningsapell fra Venstres andrekandidat

Andrekandidat Ina Roll Spinnang hadde følgende budskap under valgkampåpningen i dag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Ina Roll Spinnangr

Foto: Cathrine Dillner Hagen

Kjære Venstrevenner og smarte velgere.

Venstre er Norges liberale parti. Det betyr at vår politikk forener personlig frihet med ansvar for fellesskapet, miljøet og hverandre. Et liberalt Norge er et Norge som har rom for mangfold og annerledes tenkende. Et liberalt og framtidsrettet Norge står opp for demokrati og menneskerettigheter.

Venstre har fått gjennom viktige liberale reformer som folkestyre, religionsfrihet og allmenn stemmerett. Da forbudet om å være praktiserende homofil i Norge ble opphevet i 1972, var festen på Venstres hus i Oslo. Det er ikke tilfeldig.

Hendelsene 22. juli viser at Venstres kamp for mangfold og likeverd er like viktig i dag som for hundre år siden. Jeg er stolt over å tilhøre et parti som har fått gjennom så mange viktige reformer som preger det norske samfunnet. Venstre jobber nå for at Norge skal sette en ny kurs som setter folk først, og systemer og særinteresser i andre rekke. Trondheim trenger blant annet en næringspolitikk som stimulerer til og legger forholdene bedre til rette for gründere og for nyskaping. Vi må gripe tak i de nye mulighetene som åpner seg gjennom en mer offensiv satsing på et klimavennlig og grønt næringsliv. Jeg vil derfor be om deres tillit for å gjennomføre en storsatsing på skole, et nyskapende næringsliv og i arbeidet med å gjøre Trondheim til miljøpolitisk foregangsby i Europa.
Det er både naturlig og på tide at Venstre får økt påvirkning på hvordan denne kunnskapsbyen skal utvikle seg fremover. Gjennom historien har Venstre levert løsninger som gjør velferdssamfunnet bedre. En liberal velferdspolitikk er en politikk som setter folk først og som gir alle trygghet når det trengs.

Vi mener at velferd ikke kan måles i hvor mye penger som brukes, men i opplevelsen menneskene som er avhengig av systemet får. Velferd er en individuell opplevelse, ikke et system. Når handicappete i Trondheim opplever at de ikke kan få et individuelt tilpasset fritidstilbud, men blir behandlet som en gruppe, er prioriteringen til kommunen feil. En som liker svømming skal slippe å måtte gå på riding fordi de andre i gruppen vil det. Det handler om å sette folk først, og det handler om å spare penger de rette stedene. Jeg vil derfor jobbe for å få en modernisert kommune som setter individene først. Sosiale medier blir brukt av flere og flere kommuner, men mange misforstår bruken. Kommunen må jobbe for å bli fremtidsrettet og utnytte det potensialet som ligger i ny teknologi. Her er det enorme innsparingsmuligheter. Fra nå av bør velferdspolitikken handle om hvem som vil bruke pengene på den smarteste måten som gir mest mulig kvalitet per brukte krone. Vi i Venstre vil ikke bruke mer penger på alle. Vi vil prioritere innsatsen i velferdspolitikken til dem som trenger det mest, og gjøre det på en måte som styrker individet. Vi vil innføre mer fleksible ordninger tilpasset brukerne og kutte ned på unødvendig byråkrati som ikke hjelper noen. Vi vil prioritere viktige velferdsoppgaver som styrket rusomsorg, eldreomsorg og psykiske helsetilbud.

Hvis dere stemmer på å få meg inn i bystyret vil jeg jobbe for en mer fornuftig bruk av de pengene vi har tilgjengelig. Jeg ønsker en kommune som setter folk foran gammeldags systemer, og kvalitet foran kvantitet.

Godt valg!

Du kan lese mer om og av Ina på hennes blogg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**