Kristian Stråmyr

Kort skildring av representanten.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Kristian Stråmyr

Kristian Stråmyr

Kristian (1993) kjem frå Gamlem i Haram Kommune og studerar for tida bachelor i juss og administrasjon ved høgskulen i Molde. Han er gruppeleiar og førstevararepresentant for Venstre i kommunestyret, og har engasjert seg i ein rekkje viktige saker. Hjartesakene er godt innhald i grunnskulen, ny idretts- og kulturhall i Søvik og forenkling i landbruket. Kristian er Haram Venstre sin ordførarkandidat ved valet 2015.

•Sjå politisk CV.

Kontaktinformasjon:
Adresse: 6280 SØVIK
E-post: [email protected]
Tlf: 95926454

Lesarinnlegg:
Vegen vidare 2011. Tema: 22. juli, eigedomsskatt, kommuneøkonomi, grunnskule, eldreomsorg og skulefruktordning.
1.- 10. skule på Eidet.
Kommentar til forslaget om hundeforskrift.

Talar:
•17. mai på Gamlem Grendahus, gengjeven i “Årsskrift 2014” av sogelaget for Hamnsund sokn ISSN: 0804-3027

Grunngjevne spørsmål:
Spørsmål om kommunesamanslåing
Svar frå ordføraren
Spørsmål om gjødselsperiingsforskrift
Svar frå ordføraren
Spørsmål om parkeringstilhøve ved Hildre Kyrkje
Svar frå ordføraren
Spørsmål om idrettsbygget ved Søvik Skule.
Svar frå ordføraren.
Spørsmål om kvalitet i skulen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**