Møte trafikkutfordringer i Sola

Sola Venstre inviterer til åpent møte knyttet til trafikkutfordringer i Sola kommune. Møtet skal belyse trafikk-/ transport -utfordringer knyttet til Risavika havn. Denne problemstillingen vil måtte inkludere trafikksituasjonen i forbindelse med flyplassen og utbyggingen av Jåsund, samt at det foreligger en Regional transportplan for området som inkluderer Sandnes(Ganddal) og Randaberg med tanke på godstrafikken. Sted: Administrasjonsbygget til Risavika Havn. Tid: 25. august klokka 19-21

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Tid: 25. august klokka 19.00 – 21.00
Sted: Adm.bygg Risavika Havn

Aktuelle spørsmål til debatt:
Hvor er vi i dag i forhold til planlagt infrastruktur knyttet til dette området. Er infrastrukturen tilpasset behovet?
Hvor ønsker vi å være om 10 år og hvordan kommer vi dit?

Innlegg ved:
Risavika havn v/ David Ottesen
Sola Lufthavn v/ Leif Anker Lorentzen
Bybanekontoret v/ Hans Magnar Lien
Samferdselsutvalget i Rogaland
Sola kommune
Venstre v/ fylkesordførerkandidat Helge Solum Larsen

Det vil bli anledning til å stille spørsmål etter innleggene og vi håper på en konstruktiv debatt om trafikkutfordringene på veiene i tilknytning til Risavika havn.
Vi har invitert bedrifter i området ved Risavika havn, transportarbeiderforbundet, lokale politikere og håper på god oppslutning.

Møteleder: Tormod Andreassen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**