Vil ha lokal kontroll over kulturmidlene

– At staten stiller store pengebetingelser for å støtte Olavsfestdagene, Trondheim Symfoniorkester og Trøndelag Teater, er en trussel mot lokaldemokratiet og kulturmangfoldet, sier Venstres toppkandidat Jon Gunnes til dagens Adressa.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Jon Gunnes

Foto: Cathrine Dillner Hagen

Gunnes mener disse ordningene er ødeleggende for lokal selvbestemmelse og binder opp store deler av kulturbudsjettet. Eksempelvis er støttenøkkelen for Olavsfestdagene 25 prosent fra Trondheim kommune, 15 prosent fra fylkeskommunen og de resterende 60 prosent fra staten.

– Hvis staten øker bevilgningene til Olavsfestdagene, så betyr det at Trondheim kommune automatisk må gi mer penger, uten at vi er tatt med på råd. Vi får ikke noe valg, sier Gunnes. Bare gjennom Trondheim Symfoniorkester, Trøndelag Teater og Olavsfestdagene, er 35,5 millioner kroner av Trondheim kommunes kulturbudsjett bundet opp. Flere institusjoner har like avtaler, og kommunens totale driftsbudsjett på kultur er 138,8 millioner kroner.

– Kulturbudsjettet vårt bindes opp mot de store prosjektene, og da klarer vi ikke å bidra til mangfoldet. Det blir ikke noe igjen å fordele til små aktiviteter, mener Gunnes som understreker at kommunen bør bidra til de store kulturelle institusjonene.

– Men da heller med et pengebeløp enn en prosentvis sum. Vi bør være i dialog med staten om pengebeløpene, ikke bindes opp til en prosent. Det er veldig viktig for oss å ha en fri pott som vi kan bruke til å vise vei i forhold til hvordan vi vil ha det.

Venstres gruppeleder synes det ville vært bedre om staten fullfinansierte regionale kulturinstitusjoner, slik for eksempel Den Norske Opera, Kringkastingsorkesteret og Nationaltheatret i Oslo blir i dag.

– For da vil vi få en saksbehandler som avgjør tildeling for en part, i stedet for en saksbehandler som avgjør for tre parter, slik det er i dag.

Les hele saken i dagens papirutgave av Adresseavisen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**