Barn og unge først!

Vårt slagord i Sande; "barn og unge først!", kommer av Venstres største slagord "Folk først!", og betyr at vi i hovedsak ønsker å satse på et lokalsamfunn med solid grunnmur (til forskjell fra Sande Ungdomskole) som investerer i gode og holdbare løsninger for våre barn og unge.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


De pengene, og den innsatsen, vi legger i god skole og barnehage, idrett, fritidstilbud og kultur vil gi avkastning i form av sunn, frisk og sterk ungdom som er klare for å ta fatt på voksenlivets utfordringer og muligheter på beste måte.

Slagordet er også et tydelig signal om våre prioriteringer. Sande Venstre har mange andre viktige områder vi mener mye om, men vi er også opptatt av å vise at det er god politikk å ta krafttak, heller enn å gjøre slappe forsøk på å gjøre alle litt fornøyde! Derfor vil vi i Sande Venstre vise nettopp dèt, at mennesket er i sentrum, at det er folk først(!), og at vi må styrke enkeltmenneskets mulighet til å komme opp og fram med et sterkt og støttende lokalsamfunn i ryggen, allerede fra barnealderen. Måten vi skal gjøre det på, er ikke å forsømme andre områder i politikken. Tvert i mot, i alle politiske områder er det enkeltsaker hvor hensyn til barn og unge må komme tydeligere frem. Vi tenker på alt fra standard på skolebygg til offentlig-privat samarbeid om kulturhusbygging og styrking av kulturskolen. Selv i næringsutvikling er det faktisk mulig å tilgodese barn og unges interesser ved å støtte oppunder nyetablering av bedrifter og bedre kår for de som ønsker å fortsette å bo og jobbe i kommunen når de vokser opp. Vi er for en sterk idrett som er i stand til å opprettholde og bygge sunne holdninger blant unge og som samtidig er helsefremmende, noe som sparer kommunen penger i ellers nødvendig behandling av kroppslige og psykiske plager i fremtiden.

ungdom

Foto: mk

Vi må ha trygg skolevei med et bredt gang- og sykkelveinett, god og korresponderende kollektivtrafikk slik at barn og foreldre med mindre barn kan komme seg trygt og raskt til skole og barnehage, ansvarlig miljøpolitikk for å ta vare på Sandes flotte natur, og en sterk skole med gode pedagogiske ressurser og et bedre smurt samarbeid med PPT, foreldre, skolehelsetjeneste og kommune.

Sande Venstre vil ta vare på disse verdiene, og rope dette budskapet med visshet om at det aldri kan slå feil å investere i barn og unge for en trygg fremtid.

Ole Christian Fredriksen
4. kandidat, Sande Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**