Bolyst

Bolyst handler om å gjøre lokalsamfunn attraktive som bosted for mennesker i ulike aldersgrupper og livssituasjoner. En trygg og god jobb sammen med bolig er de viktigste faktorene.. Ved å tilby attraktive boliger der folk vil bo og utvikle kommunen innen alle områder, vil flere bli boende i kommunen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Jernbaneparken

Foto: Brita Kleven Thorsvik

Spredt boligbygging. Økte muligheter for fradeling av boligtomter og tilrettelegging av tilleggsnæringer og annen næringsvirksomhet på bygda.

Verdal sentrum. Utvikle Verdal sentrum til å bli et levende handelsmiljø som gir trivsel, øker bolyst og som er trygt å ferdes i. Det må legges til rette for boliger for barnefamilier også i sentrum. Sentrum må inneholde mange små og større parkanlegg/åpne plasser som gir rom for rekreasjon.

Ørin Nord og Sør. Ferdigstille friområdene på Ørin Nord og Sør, og finne en god løsning for småbåthavna.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**