Eiendomsskatt

Valget nærmer seg og Verdalingen har lagt ut et spørsmål om “Hvilken sak er viktig for deg i årets valgkamp?” Så langt er det “Fjerning av eiendomsskatt” som har flest stemmer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Det hadde vært interessent å vite hvordan de som setter dette øverst har tenkt å erstatte 25 mill i inntekt. Slik situasjonen er i dag mangler vi midler til mange ønskelige tiltak og har allerede strammet inn på drifta overalt.

Venstre er enig i at eiendomsskatten må fjernes. Imidlertid ser vi ingen mulighet for slik nedtrapping foreløpig. Flertallet i kommunestyret har fordoblet kommunens lånegjeld på 5 år og økt utgifter til renter og avdrag. Venstre mente vi tok opp for store lån, men flertallet bestemmer.

At parti som har gått inn for den store skoleutbyggingen også vil fjerne eiendomsskatten henger ikke i hop, etter mitt skjønn. Spørsmålet blir derfor: Hvilke aktiviteter eller tjenestetilbud skal reduseres eller fjernes helt dersom eiendomsskatten fjernes?

Delta på debatten i Verdalingen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**