Kultur

Kultur bidrar til å skape livsglede, tilhørighet og livsutfoldelse hos det enkelte menneske. Egen deltakelse har stor verdi for den enkeltes livskvalitet, utvikling og trivsel. Et godt utbygd kulturtilbud er viktig for at Verdal skal være et attraktivt sted å bo og arbeide.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Scoring på Kuventræ

Foto: Tore Rykkel

SNK/Tindved. Venstre er positiv til videre utvikling av Stiklestad nasjonale kultursenter og Tindved kulturhage.

Teater. Kommunen må bidra til å videreutvikle teatermiljøet og bidra til at alle grupper kan integreres i teateraktiviteter, også psykisk utviklingshemmede og våre nye landsmenn.

Teaterutdanninga. Fortsatt lokalisering til Verdal er med på å styrke mangfoldet av kulturaktiviteter i kommunen.

Barns fritidsaktiviteter. Gå inn for ordninger som innebærer at fattige familier og innvandrerfamilier uten lønnsinntekt, gis øremerkede tilskudd til barns fritidsaktiviteter

Idrett. Gi idretten rammevilkår for økt aktivitet slik at alle kan få delta i fysiske aktivitet og utvikle sine ferdigheter.

Kulturskolen. Venstre ønsker å opprettholde kulturskolen på minimum dagens nivå slik at flest mulig barn og ungdom får et godt tilbud og anledning til å utvikle sine evner.

Kulturliv. Bidra til at festivaler som Vømmøl, Femmina, Midt-Vintersdans og øvrig frivillig kulturliv kan fortsette å blomstre og utvikle seg.

Ungdommens hus. Opprette et Ungdommens hus i sentrum hvor tilbudet i kinokjelleren kan få plass samt en markert utvidelse av aktivitetstilbud.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**