Lyntogtunnel Ila-Klett

Venstre-kandidat Lars Jølle ønsker lyntogtrasé i tunnel mellom Ila og Klett.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Lars Jølle

Foto: Berit M. Jølle

Uansett om det skal bygges lyntogtrasé gjennom Østerdalen eller Gudbrandsdalen, så må traséen gå fra Trondheim til Ulsbergområdet. Et åpenbart alternativ sørover fra Trondheim er i tunnel fra Ila til Klett. Dette gir flere interessante muligheter. Bygges den innen kort tid, gir det én mulighet til.

De store distribusjonslagrene bygges på Sandmoen/Torgård. Optimal plassering av godsterminal må derfor være på Torgård. Godsterminalens jernbaneløsning kan knyttes til lyntogtunnel Ila-Klett via en tilslutningstunnel fra Torgård. Innebærer bl.a. at det ikke tas jordbruksland til å lage tilslutning til dagens jernbanetrasé mellom Klett og Melhus.

Bygging av lyntogtraséen til Støren i første omgang vil gi befolkningen på denne strekningen en betydelig kortere kollektivreisetid til Trondheim — gir færre personbiler i Trondheim sentrum.

Bygging av lyntogtraséen til Støren innen få år, samordnet med byggingen av ny E6 på samme strekning, vil gi mindre bruk av jordbruksareal, mer effektiv utbygging, og realisering på kortere tid.

Lyntogtunnelen Ila-Klett frigjør dagens jernbanetrasé fra Stavne til Heimdal for andre formål. Det beste må være å bruke arealet som sykkeltrasé. Vil gi 1/3 av Trondheims befolkning en betydelig mer attraktiv sykkelvei – jevn stigning, god kurvatur, ingen konflikt med biltrafikk.

Bygg lyntogtunnelen Ila-Klett nå! Kun en fordel for miljøet. Flere bilreiser vil bli erstattet av sykling. Flere vil velge toget inn til Trondheim. Kortere reisetid til Oslo med tog. Kortere veitransport mellom godsterminal og lagrene på Sandmoen/Torgård. Mindre arealbruk til jernbane og til vei til Støren.

LARS JØLLE
Medlem av Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**