Økt innflytelse til ungdommen

Fylkeskandidat Elisabeth Paulsen vil gi 16-åringer stemmerett. Det skriver hun i et innlegg i dagens Adressa.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Elisabeth

Foto: n.a.

Etter terrorhandlingene i Oslo og på Utøya er det ikke lett å komme i gang med valgkamp. Men det er ungdommene fra Utøya som selv har vist veien. De har gjort det klart at de ikke vil la seg stanse i sitt arbeid for demokrati og for det de tror på. Andre unge mennesker som selv ikke er direkte berørt, har også strømmet til de politiske partiene for å vise at de vil være med og slåss for det de tror på.

Venstre ser betydningen av at de unges synspunkter blir lyttet til. Vi har derfor gått inn for å senke stemmerettsalderen til 16 år. Da vil vi ikke bare lytte til ungdommens meninger, men de vil få reell innflytelse på den politikken som føres. Vi mener tiden nå er moden for å gå inn for en slik endring, og ikke bare prøve det ut i enkelte kommuner.

Vi er tilfreds med at det nå prøves ut som en forsøksordning, men vi venter at vi vil få tilslutning til forslaget slik at det er full stemmerett for 16-åringer ved neste valg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**