Skole: “En skole for kunnskap og like muligheter”

Venstre vil styrke den offentlige skolen, spesielt gjennom å gjenreise respekten for læreren og fagkunnskapen. Alle skal ha mulighet til å utnytte sine evner og sin skaperkraft. Kvaliteten i skolen er avhengig av kompetente, motiverte og trygge lærere og skoleledere.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Skole

Foto: stock.xchng

Skoler i grendene. Venstre vil ikke akseptere at skoletilbudene i grendene blir dårligere p.g.a nybygging av skolene på Verdalsøra.

Utvidet bruk av skolebyggene. Venstre vil at alle skolebygg må stilles til rådighet for bruk utover skoletiden av lag og organisasjoner. Vi vil at skolene skal kunne brukes som attraktive ungdomsklubber for de som sogner til skolen.

Kompetanseår. Sikre lærerne systematisk kompetanseheving gjennom å innføre et kompetanseår, der lærerne kan få permisjon for videreutdanning eller å praktisere i et annet relevant yrke.

Byråkrati i skolen. Redusere byråkratiet i skolen gjennom å opprette et regelråd. Dette vil frigjøre mer tid til undervisning.

Lærerrollen. Ansette flere yrkesgrupper i skolen slik at lærerne kan konsentrere seg om den pedagogiske virksomheten. Øke spesialpedagogisk kompetanse i skolen.

Barnehager. Likestille offentlige og private barnehager og legge til rette for etablering av nye private barnehager.

Styrke praktiske fag. Stimulere til økt samarbeid mellom skole og gårdsbruk / annen næringsvirksomhet

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**