Spesialpedagoger i skole og barnehage

Venstre vil flytte den spesialpedagogiske kompetansen fra kontorene og ut på den enkelte skole og barnehage. På den måten får spesialpedagogene arbeide med barn og unge — ikke bare papir. Det er å sette folk først, ikke systemer, skriver Iselin Nybø i Stavanger Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Iselin Nybø, Stavanger, Rogaland

Foto: Tone Staven

Venstre vil flytte den spesialpedagogiske kompetansen fra kontorene og ut på den enkelte skole og barnehage. På den måten får spesialpedagogene arbeide med barn og unge — ikke bare papir. Det er å sette folk først, ikke systemer.

Dette skoleåret har over 50 000 elever fått vedtak om spesialundervisning, noe som er en økning på over 13 000 siden skoleåret 2006-2007. For Venstre er det avgjørende å sikre tilstrekkelig antall spesialpedagoger som er tilstede på den enkelte skole og barnehage.

På Stortinget har Venstre foreslått en omfattende endring av PP-tjenesten, kombinert med en egen rekrutteringsplan for å sikre mange nok spesialpedagoger. I Stavanger fikk kommunalstyret for oppvekst fremlagt en opptrappingsplan for PPT rett før sommeren hvor det skisseres hvilke behov som må møtes frem mot 2015. Fra før har vi styrket PPT med en stilling fra 2011.

Tidlig innsats må vektlegges tungt, slik at hjelpepyramiden snus. I dag er det på ungdomstrinnet flest elever får spesialundervisning. Fremover må vi ha større fokus på tidlig innsats og forebygging, slik at barn og unge får den nødvendige hjelpen allerede i barnehagen og på barnetrinnet. Et slikt fokus vil også hjelpe den enkelte til økt mestring i grunnleggende ferdigheter.

Å satse på spesialpedagoger i klasserommet er å satse på eleven. På den måten får vi en skole for kunnskap og like muligheter.

Av Iselin Nybø, Stavanger Venstre

(publ. TR)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**